Podnikateľský MINIMAX

[secondary_title]

Vieš ako vymeniť svoj negatívny postoj za pozitívnu hnaciu silu? Počul si už o zákone rezonancie? Poznáš svoje hodnoty?
Pripravili sme pre Vás náš najlepší seminár – Podnikateľský MiniMAX. Tento štvordňový seminár bude rozlúčkou so značkou Jürgen Höller Academy a posledným off-line seminárom, ktorý Peter Krištofovič vytvoril pre svojich klientov. Od roku 2022 bude školiť len vo svojich firmách. Využi jedinečnú príležitosť zažiť to najlepšie z histórie našej akadémie. Len to najlepšie, v intenzívnych štyroch dňoch. Vybrali sme to najlepšie z našich seminárov : POWER DAYS LIFING 1 LIFING 2 SALES BOOT CAMP TURBO RÉTORIKA MILIONÁRSKE ÚSTA DIGITÁLNA PREDAJNÁ MAŠINA POWER UP! a pridali sme ešte to najlepšie z oblasti MANAŽMENT A VEDENIE
V podnikateľskom MINIMAXE zistíte: Ako úspešne motivovať seba a svoj team Motivácia je rozhodujúci faktor, pri dosahovaní osobných a podnikateľských cieľoch Ako plánovať a riadiť svoje podnikanie Zodpovedné plánovanie pomôže vášmu podnikaniu pripraviť sa na najnáročnejšie skúšky. Ako uspieť v predaji v online aj v offline prostredí Schopnosť predávať je nenahraditeľná pri vytváraní príjmov do vášho podnikania, zmeňme na Vášho podnikania Ako presvedčivo komunikovať a vystupovať Základne princípy rétoriky viete využiť v každom momente svojho života, či už pri obchodných jednaniach, alebo pri spoločenských udalostiach. Ako dosiahnuť rovnováhu vo všetkých životných oblastiach Schopnosť udržať si rovnováhu v každej situácii je možné pomocou pokročilých techník, ktoré zvládne každý. Ako využiť moderné technológie a nástroje vo svoj prospech Sociálne siete, umelá inteligencia a ďalšie nástroje, ktoré vedia pomôcť Vám a Vášmu podnikaniu. Podnikateľský MINIMAX nie je len o znalostiach, ale aj o praktickom prežití momentov, ktoré Vám ukážu, že väčšina väčšina Vašich limitov sa tá prekročiť sa správnou kombináciou nástrojov a stratégií. Krachujúce podniky a firmy majú jednu vec spoločnú, neschopnosť kvalitne viesť a prinášať riešenia. Ak podnikáte, táto zodpovednosť je iba na Vás. Vaše podnikanie je teda presným obrazom Vašej schopnosti neustále prichádzať s nápadmi na zlepšenie svojho podnikania. Ak nebudete schopný pomôcť Vášmu podnikaniu, Vaše podnikanie bude upadať a s ním aj Vaša kvalita života. Stres Vás dostane do stavu, kedy už nebudete schopný (ak ide o jednotlivca a vykáme mu) ďalej rozvíjať svoje podnikanie. Ostanete zaseknutý (ak ide o jednotlivca a vykáme mu) v škrečkovom kolečku. Ak ale pochopíte, ako pristupujú k riešeniam problémov tí najlepší v podnikateľskom sektore, budete môcť použiť ich techniky, návody a stratégie aj Vy. Vaše podnikanie sa bude zlepšovať, bude narastať aj pocit pohody a s pocitom pohody dôjdu lepšie a lepšie riešenia. Namiesto zamotávania sa nájdete pohodu, lepšie výsledky a viac radosti. Vo svojom živote viete využiť len to čo ovládate, to čo ste pochopili, to čo poznáte. Podnikanie, zamestnanie, ale aj osobný život, to všetko sú oblasti, ktoré viete vylepšiť len tak, že zlepšíte svoje myslenie a spoznáte tie najúčinnejšie postupy. To najlepšie z podnikateľskej akadémie Jürgen Höller Academy Vám prinesie podnikateľský workshop MINIMAX, v ktorom nájdete odpovede na otázky: Ako motivovať seba a celý svoj team k stále lepším výsledkom? Ako plánovať svoje podnikateľské aktivity tak, aby prinášali želaný zisk? Ako predávať svoje produkty alebo služby v offline a online prostredí? Ako úspešne naprogramovať svoje myslenie a nasmerovať svoje snaženie k cieľu a úspechu? Pochopíte teóriu a precvičíte si prax základnych aj pokročilých techník predaja a marketingu. Naučíte sa vystupovať a komunikovať smerom k svojim zamestnancom, partnerom a hlavne klientom. Z najúspešnejších seminárov Jürgen Höller Academy sme vybrali tie najúčinnejšie nástroje pre rozvoj Vášho osobného a podnikateľského potenciálu. Máme len limitovaný počet miest, využi túto výnimočnú príležitosť a príď si vypočuť overené a funkčné stratégie, zaži neopakovateľnú atmosféru a odštartuj svoj Biznis pre rok 2022.
Seminár LIFING I. Zo seminára LIFING sme vybrali univerzálne princípy a fungujúce stratégie najúspešnejsích ľudí v dejinách. Tieto postupy im pomohli v kariére, ale aj v osobnom živote. Seminár LIFING obohatil podnikateľov, manažérov, športovcov, ale aj študentov. Zákon rezonancie: Dokázať získať a udržať si správnych ľudí, zákazníkov, spolupracovníkov a partnerov. Zákon výkonnej sily: Ako priviesť seba k akčnosti a taktiež ostatných ľudí, spolupracovníkov, kolegov a partnerov? Ako posilniť a využiť Váš individuálny talent? Ako čeliť tlaku a stresu? Ako sa postaviť kríze a nepriazni osudu a premeniť ich na úspech? Nasledovanie, naplnenie a dosiahnutie cieľov akčnými metódami. Aké výsledky vďaka týmto nástrojom môžete dosiahnuť? Väčšina účastníkov dokáže zvýšiť svoj príjem v priebehu niekoľkých mesiacov. Veľký počet podnikateľov, ktorí absolvujú takýto seminár, dokáže následne zvýšiť obrat a zisk. Veľký počet zamestnancov, ktorý absolvuje takýto seminár, sa dočká v relatívne krátkom čase povýšenia v práci alebo im je zvýšený plat. Účastníci majú po seminári viac Energie, Vitality a zvýšenú Výkonnosť. Ako vedľajší účinok získavajú účastníci schopnosť začať viac športovať, zlepšia svoje stravovacie návyky, zbavia sa zlozvyku fajčenia, zlepšia si vzťahy so životným partnerom, rodinou, deťmi a priateľmi.
Seminár Lifing II..   Zo seminára LIFING II. sme vybrali univerzálne princípy a fungujúce stratégie najúspešnejsích ľudí v dejinách. Tieto postupy im pomohli v kariére, ale aj v osobnom živote. Seminár LIFING II. obohatil podnikateľov, manažérov, športovcov, ale aj študentov.   Rozpoznanie hodnôt   Workshop na presazovanie / implementáciu cieľov   Programovanie vízií   Viera a proces obrátenia Vášho strachu   Zákon rezonancie   Divák, porazený, víťaz   Aké výsledky vďaka týmto nástrojom môžete dosiahnuť?   Objavíte svojich 10 hlavných hodnôt, čím si môžete do budúcnosti harmonickejšie „zosúladiť“ svoj život.   Zistíte ako rozpoznať svoje úlohy, vízie a ciele a ako ich krok za krokom presadiť a dosiahnuť.   Ukotvíte svoje ciele v podvedomí a ľahšie ich tak dosiahnete.   Vymeníte negatívne a obmedzujúce postoje za pozitívnu hnaciu silu.   Naučíte sa lepšie predvídať chovanie svojich partnerov, zamestnancov, spoločníkov, ale aj seba samého.
Seminár SALES BOOT CAMP   Zo seminára SALES BOOT CAMP sme vybrali tie najdôležitejšie kombinácie poznatkov z praxe, know-how. Tento prístup je založený na skúsenostiach Petra Krištofoviča, Jürgena Höllera a amerického experta na business stories Joela Robertsa. Teoretické informácie na tomto seminári sa trénujú hneď v praktických cvičeniach.   Získate svoj osobný systém, vďaka ktorému budete predávať jednoduchšie, rýchlejšie, efektívnejšie a úspešnejšie s ohľadom na 5 najdôležitejších motivácií zákazníka.   1.Zisk   2.Istota   3.Komfort   4.Rešpekt   5.Radosť   Vďaka Vášmu systému budete schopný kedykoľvek odpovedať na každú námietku potencionálneho zákazníka:   -príliš vysoká cena   -ešte si to musím premyslieť   -už mám inú ponuku   -najskôr mi pošlite ponuku   -nemám čas   -nemám dostatočný rozpočet   A kopec ďalších.   Taktiež sa naučíte zvládnuť techniku zápalkovej prezentácie, kde získate schopnosť predať svoju business story do 30 sekúnd.
Seminár Turbo rétorika   Najmodernejšie poznatky v oblasti vystupovania a úspešného prejavu sú základom semináru Turbo rétorika. Z toho semináru sme vybrali tie najdôležitejšie postupy, stratégie a nástroje, ktoré môžete využívať hneď po ich zvládnutí. Teamleadri, podnikatelia a živnostníci nájdu v týchto postupoch spoľahlivý systém prezentovania a komunikácie.   Tieto techniky zlepšia Vaše schopnosti:   -Presvedčiť ľudí   -Znížiť nervozitu pre prejavoch na minimum.   -Cielene používať reč tela.   -Základné pravidlá charizmatického vystupovania   -Techniky, ako reagovať, keď pri prejave „stratíte niť“   -Ako urdžať poslucháčov v pozornosti po celý čas ?   -Ako sa správne vysporiadať s vyrušovaním v publiku ?   -Ako hovoriť s istotou a nadšením ?   Najväčší dôraz je kladený na získanie praktických zručností a preto všetky teoretické poznatky sa precvičujú priamo a okamžite. Dochádza tak k priamemu prepojeniu teórie a praxe. Táto kombinácia zaručí najvyššie štádium zvládnutia systému úspešného a presvedčivého prejavu. Vystupovanie so sebavedomím, bez nervozity a s úsmevom, vďaka overeným metódam a postupom.
Seminár Milionárske ústa Ak nebude Vaše podnikanie jasne a zrozumiteľne komunikovať, Vaša značka zanikne medzi hromadou konkurencie.   Vďaka poznatkom z Milionárskych úst sa dozviete:   – Čo uviesť na vlastnej webovej stránke a v propagačných materiáloch?   – Prečo potrebujete nezameniteľnú značku a ako ju vyvinúť?   – Ako pôsobiť profesionálne, aj keď len začínate?   -Ako vystupovať pred publikom prirodzene a sebavedomo?   -Prečo pri pokuse pôsobiť múdro dosiahneš presný opak?   -Čo má hlásať tvoj reklamný slogan?   -Akú reč používajú najlepší manažéri?   -Ako zanechať dojem počas rozhovoru pre média?   -Ako exponenciálne zväčšiť svoj príjem vďaka „reči milionárov“?
Okrem toho sa dozviete:   – pravidlo číslo 1, ktoré prezrádza, ako efektívne začať každú prezentáciu, webovú stránku, alebo rozhovor.   – 4 základné schopnosti, ktoré musí ovládať každý dobrý komunikátor.   – elegantný komunikačný model, ktorý používa Tony Robbins a najúspešnejší predajcovia.   – vďaka čomu je Oprah Winfreyová lepšia ako ostatní.   – tajomstvo, ako presvedčiť ľudí, aby Ťa nasledovali.   – prečo by si NEMAL VYZNIEŤ ako firemná brožúra.   – stratégiu, ktorú Steve Jobs ovládal brilantne a pomohla mu vytlačiť konkurenciu z trhu. A to nie je všetko. Vaše podnikanie je postavené na Vašej osobe, Vaše podnikanie je obrazom Vás samotných. Seminár podnikateľský MINIMAX v sebe zahŕňa všetky pokročilé praktické návody a techniky, vďaka ktorým sa: Budete schopný postaviť svojim strachom a bariéram a na vlastnej koži pocítite, že dokážete viac, ako si teraz myslíte. Budete schopný jasne komunikovať a vystupovať aj pred veľkým počtom poslucháčov. Budete schopný viesť šťastnejší a bohatší život, vďaka schopnostiam, ktoré vo Vás driemu. Budete schopný prezentovať efektívne pomocou metódy špičkových speakrov.
Podnikateľský MINIMAX je pre každého, komu nie je dosahovanie jeho cieľov ukradnuté a snaží sa svoj život prežiť naplno.

Spíkri

Peter Krištofovič

Po dvadsiatich rokoch úspešného budovania firiem v štyroch krajinách Európy, som hľadal novú výzvu v podnikaní. Hľadal som činnosť, ktorá bude spĺňať štyri kritériá, presne podľa japonskej myšlienky Ikigai. Ikigai pre mňa znamenalo nájdenie zmyslu v ďalšom kariérnom raste. Vďaka projektu našej podnikateľskej akadémie robím činnosť ktorá má baví, činnosť v ktorej som dobrý, činnosť ktorú svet potrebuje a činnosť ktorá verím, bude prinášať v budúcnosti zisk. Vždy som robil veci tak, aby som bol v nich jeden z najlepších a preto som si vybral pre spoluprácu nemeckú školiteľskú firmu Jurgen Hoeller Academy. Mojou víziou je preškoliť 100.000 ľudí v najbližších desiatich rokoch a odovzdať im idei a stratégie, ktoré im pomôžu v pracovnom aj súkromnom živote.

Každý človek má naviac, no život nie je fér. Nedal každému rovnakú štartovaciu pozíciu. A tak tí, čo sa chcú zlepšovať môžu využiť moje skúsenosti a posunúť sa rýchlejšie k svojim cieľom.

Český časopis Týden ho dvakrát zaradil do rebríčka 111 najbohatších Čechov a Slovákov

Referencie

Instagram

Zobraziť viac